Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;

Οι πληροφορίες που περισυλλέγουμε χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της ομάδας Decathlon και ποτέ δεν θα πωληθούν σε τρίτους.  

Εξαίρεση: Σε περίπτωση δικαστικής έρευνας, σύμφωνα με το νόμο, η Decathlon Ελλάς πρέπει να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Αλλά μόνο όταν είναι ανοικτή μια ποινική διαδικασία και κατόπιν δικαστικής εντολής διατάσσεται η παράδοση αυτών των δεδομένων.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος