Ποια στοιχεία συλλέγει η Decathlon Ελλάς;

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού MyDecathlon, μας επικοινωνείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συγκεκριμένα τα ακόλουθα στοιχεία:

-Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

- Ο αριθμός τηλεφώνου σας Κάθε φορά που κάνετε μια αγορά σε ένα κατάστημα Decathlon στην Ελλάδα, καταγράφονται τα στοιχεία και οι τόποι αγοράς.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος